Welkom bij VG-Infra uw partner in projectsturing. Of het nu gaat om een relatief klein project of een groot integraal project, altijd zullen deze projecten aangestuurd moeten worden.

VG-Infra ondersteunt ieder civiel-technisch en infrastructureel project in alle fasen.De pluspunten zijn als volgt: vanuit praktijkervaring gebracht tot een breed inzetbare civiel technisch bureau. Vanuit dat oogpunt is het aansturen van projecten en het bereiken van een content eindresultaat geen probleem. Of het gaat om contractzaken, hoogwaardig beheer/onderhoud, realisatiemanagement, omgevingsmanagement, uitvoering van een audit of het schrijven van een beleidsstuk opdrachtgevers kunnen rekenen op kwalitatieve en correcte afwikkeling. Ook controle en opstellen van begrotingen, bestekken, UAV-GC-contracten en tekeningen behoren tot de mogelijkheden. Kortom, adequate en snelle oplossingen voor problemen binnen projecten en contracten. Sleutelwoorden voor een goede samenwerking zijn kwaliteit en serviceverlening. Opdrachtgevers krijgen optimale service.

Uw partner in projectsturing

Of het nu gaat om een relatief klein project of een groot integraal project, altijd zullen deze projecten aangestuurd moeten worden. Onze visie is dat elk project een grote kans van slagen heeft met de juiste aanpak en organisatie. Wij denken graag met u mee om de juiste behoefte vast te stellen.

Wat kan VG-Infra voor u betekenen?

 • Projectmanagement
 • Planningsmanagement
 • Risicomanagement
 • Opstellen plan van aanpak (projectmanagement)
 • Opstellen kwaliteitsplan
 • Leveren van extra capaciteit voor uw organisatie
Projectsturing

Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)

Dit is een contractmanagement methode waarbij de opdrachtgever op afstand controle en toezicht houdt op het werk dat een opdrachtnemer (ON) uitvoert. Daarbij krijgt de ON (de expert) de vrijheden om aan de klant wensen te voldoen. Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB) ziet er op toe dat de klanttevredenheid geborgd is in het productieproces van de leverancier. SCB geeft de ON vrijheden ten aanzien van hoe deze voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever op asis van de volgende uitgangspunten:

ON werkt op basis van een kwaliteitssysteem zoals ISO 9001;
ON weet wat hij moet doen om de klant tevreden te stellen;
ON verifieert dat hij heeft gesnapt wat de klant vraagt;
ON toont aan dat hij het snapt.

Vanuit SCB wordt door opdrachtgever geverifieerd dat opdrachtnemer zijn kwaliteitssysteem ook daadwerkelijk toepast. Hiertoe worden verschillende audits of toetsen uitgevoerd:

 • Systeemtoets: toets op bestaan van het kwaliteitssysteem;
 • Procestoets: toets op de werking van de processen binnen het kwaliteitssysteem;
 • Producttoets: Ziet toe of de geproduceerde producten ook daadwerkelijk voordoen aan de verwachting van de klant.

SCB maakt het mogelijk om tussentijds te toetsen en bij te sturen. Afwijkingen worden vroegtijdig geconstateerd.

SCB werkt risico gestuurd op basis van de volgende aanpak:
 • SCB meenemen in offerteaanvraag/aanbesteding;
 • SCB opnemen in contract;
 • Risicoanalyse uitvoeren met de ON;
 • Toetsplan opstellen op basis van risicoanalyse;
 • Uitvoeren toetsplan.
Wilt u advies of heeft u hulp nodig bij het implementeren van SCB?
Onze adviseurs helpen uw organisatie graag met SCB. Voor meer informatie kunt u ook vrijblijvend contact met ons opnemen.